Thông đen 19312

Sản phẩm Thuộc nhóm: Thông đen
  • Mã sản phẩm: 19312
  • Cao ( m ): 5 m
  • Đường kính gốc (cm): 35 cm
  • Tán rộng ( m ): m
  • Tán hẹp ( m ): m
  • Dáng thế: Dáng trực
  • Xuất xứ:
  • Ðang có tại: Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

0985.417.272

hotline
preloader