Hiển thị 1–16 của 242 kết quả

Vườn 4: 69 Mai Chí thọ, Quận 2, TP HCM.


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng xà 221180

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 23223

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221363

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221358

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221356

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221355

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221351

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221350

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221349

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221348

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221347

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221346

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221343

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221342

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221337

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 221336

098.541.7272

hotline
preloader