Hiển thị 1–16 của 262 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 6: Trường Sa

Thông đen 23240

Vườn 6: Trường Sa

Hoa trà hồng 23257

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23247

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23219

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 22974

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 22849

Vườn 6: Trường Sa

Trà trắng 23237

Vườn 6: Trường Sa

Trà trắng 23236

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23138

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23228

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23137

Vườn 6: Trường Sa

Trà trắng 23193

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23151

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23153

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23178

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23083

098.541.7272

hotline
preloader