Hiển thị 1–16 của 100 kết quả

Vườn 2: Trường Sa, Đông Anh, Hà Nội.


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24431

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24436

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Cây lựu 24034

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24435

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Hoa trà 24035

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24425

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24433

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Hoa trà 24036

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24438

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 24304

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24068

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24070

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24060

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24095

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24071

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24089

0985.417.272

hotline
preloader