Hiển thị 1–16 của 167 kết quả

Vườn 2: Trường Sa, Đông Anh, Hà Nội.


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Hoa trà đỏ 23255

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 23222

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Trà hồng 23014

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Hoa trà hồng 23011

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 22832

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 22846

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 23116

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 23111

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 23173

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Trà trắng 23186

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 23175

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 23087

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Trà trắng 23202

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 23163

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 23166

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Trà trắng 23198

098.541.7272

hotline
preloader