Hiển thị 1–16 của 168 kết quả

Vườn Nhật Tân: 2A Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội.


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Hoa trà đỏ 23252

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Hoa trà 2 màu 23235

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng la hán 23218

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng la hán 23143

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Trà hồng 23012

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng la hán 23141

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng la hán 23225

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Trà trắng 23190

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Trà trắng 23192

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Trà trắng 23191

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Trà trắng 23189

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Trà trắng 23196

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Trà trắng 23194

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Cây Tùng 221460

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Cây Tùng 221455

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Cây Tùng 221454

098.541.7272

hotline
preloader