Hiển thị 1–16 của 641 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 221582

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 221581

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà hồng 23250

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221170

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà đỏ 23254

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà đỏ 23251

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 23241

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà đỏ 23234

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 22850

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 23114

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 22847

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 22835

Vườn 7: Quốc Oai

Trà hồng 23015

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà hồng W660

Vườn 7: Quốc Oai

Trà đỏ 23009

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221217

098.541.7272

hotline
preloader