Hiển thị 1–16 của 576 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221177

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221191

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221176

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221195

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 23096

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24370

Vườn 7: Quốc Oai

Đỗ quyên 24432

Vườn 7: Quốc Oai

Đỗ quyên 24428

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 24399

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 24424

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 24308

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 24307

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 24321

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 24254

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 24248

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 24245

0985.417.272

hotline
preloader