Hiển thị 1–16 của 104 kết quả

Vườn 5: Lô A5 Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng.


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221498

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221496

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221491

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221493

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221487

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221484

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221462

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 23016

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221555

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221480

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221466

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221530

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221469

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221551

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 23032

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 221475

0985.417.272

hotline
preloader