Hiển thị 1–16 của 95 kết quả

Vườn 5: Lô A5 Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Đà Nẵng.


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Hoa mộc vàng 1910

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 19161

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đỗ quyên 1979

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng cối 19185

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Hoa trà hồng 19187

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 19234

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 19235

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 19298

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Hoa trà hồng 19223

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Hoa mộc vàng 19221

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 19359

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 19358

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 19347

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tùng la hán 19104

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Hoa trà trắng 1978

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Hoa trà trắng 1973

098.541.7272

hotline
preloader