Hiển thị 1–16 của 124 kết quả

Vườn 3: Cổng C12 Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội.


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 23224

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 23220

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 23139

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 23055

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Trà trắng 23201

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Trà trắng 23199

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 23066

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Trà trắng 23197

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Cây Tùng 23145

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Cây Tùng 221520

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 221573

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 221238

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 221121

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Cây Tùng 221236

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 22844

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 221123

098.541.7272

hotline
preloader