Hiển thị 1–16 của 144 kết quả

Vườn 3: Cổng C12 Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội.


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24157

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24300

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24299

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24217

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24202

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24250

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24295

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24298

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24249

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24028

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24167

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 23203

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 23204

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 24214

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Hoa trà hồng 23250

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 23220

0985.417.272

hotline
preloader