Hiển thị 1–16 của 52 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 6: Trường Sa

Thông đen 23240

Vườn 6: Trường Sa

Thông đen 22123

Vườn 7: Quốc Oai

Thông đen 221256

Vườn 6: Trường Sa

Thông đen 19322

Vườn 6: Trường Sa

Thông đen NEW221

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Thông đen 22827

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Thông đen 22824

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Thông đen 22820

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Thông đen 22811

Vườn 6: Trường Sa

Thông đen 19317

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Thông đen 19319

Vườn 6: Trường Sa

Thông đen 19357

Vườn 7: Quốc Oai

Thông đen CT01

Vườn 6: Trường Sa

Thông đen 22612

Vườn 6: Trường Sa

Thông đen 22821

Vườn 6: Trường Sa

Thông đen 22819

0985.417.272

hotline
preloader