Hiển thị 1617–1632 của 1643 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng La Hán NEW-286

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng La Hán 22593

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng La Hán 22566

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng La Hán 22560

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng La Hán 22554

Vườn 6: Trường Sa

Tùng La Hán 21258

Vườn 6: Trường Sa

Tùng xổng 22027

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng Xổng 21516

Vườn 6: Trường Sa

Tùng La Hán 21256

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng xổng 21166

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xổng 21094

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng La Hán 21214

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng Xổng 20084

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng La Hán 21177

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng La Hán 22391

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng Xổng 20087

0985.417.272

hotline
preloader