Hiển thị 17–32 của 1643 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 24605

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 24524

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 24549

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 24541

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 24512

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 24510

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 24535

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng la hán 24456

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Vạn tuế 24439

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Vạn tuế 24377

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Đỗ quyên 24431

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng la hán 24362

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng la hán 24479

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng la hán 24457

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng la hán 24402

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng la hán 24358

0985.417.272

hotline
preloader