Hiển thị 1601–1616 của 1643 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng La Hán 22158

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng La Hán 22025

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng La Hán 21473

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng La Hán 21289

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng La Hán 21638

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng La Hán 21121

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng La Hán 21101

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng La Hán 21053

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng La Hán 21333

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng La Hán 21009

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng La Hán 20257

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng La Hán 20215

Vườn 6: Trường Sa

Tùng La Hán 21282

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng La Hán 21375

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng La Hán 19454

Vườn 6: Trường Sa

Tùng La Hán 21262

0985.417.272

hotline
preloader