Hiển thị 1–16 của 43 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng xổng 221220

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xổng 221219

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng Xổng 22378

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng Xổng 22376

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng Xổng 22374

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng Xổng 22831

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng Xổng 22618

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng Xổng 22617

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng Xổng 22616

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng Xổng 22615

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng Xổng 22614

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng Xổng 22613

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng Xổng 22433

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Tùng Xổng 22432

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng Xổng 21500

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng Xổng 22342

0985.417.272

hotline
preloader