Hiển thị 1–16 của 61 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221177

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221176

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221195

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221170

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221217

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221213

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221204

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng xà 221203

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng xà 221201

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221199

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221198

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221197

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221196

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221193

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221192

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng xà 221189

0985.417.272

hotline
preloader