Hiển thị 1–16 của 1078 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 221582

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 221581

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 23224

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Tùng la hán 23220

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng xà 221180

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23247

Vườn 4: Quận 2, TP HCM.

Tùng la hán 23223

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Tùng la hán 23222

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 23219

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng la hán 23218

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 22974

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Tùng la hán 23143

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 22850

Vườn 6: Trường Sa

Tùng la hán 22849

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 23114

Vườn 7: Quốc Oai

Tùng la hán 22847

098.541.7272

hotline
preloader