Hiển thị tất cả 2 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Thông cối 22669

Vườn 7: Quốc Oai

Thông Cối W633

098.541.7272

hotline
preloader