Hiển thị 1–16 của 29 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Hoa mộc vàng 19221

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Hoa mộc vàng 19188

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Hoa mộc hương new396

Vườn 6: Trường Sa

Cây hoa Mộc lan 21662

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Cây Hoa Mộc 21019

Vườn 1: Nhật Tân, Hà Nội

Cây Hoa Mộc 20233

Vườn 7: Quốc Oai

Cây hoa Mộc 21126

Vườn 7: Quốc Oai

Cây Hoa Mộc 19483

Vườn 7: Quốc Oai

Cây hoa Mộc 20174

Vườn 3: Gia Lâm, Hà Nội.

Cây hoa Mộc 20073

Vườn 7: Quốc Oai

Cây hoa Mộc 19519

Vườn 7: Quốc Oai

Cây hoa Mộc 19494

Vườn 7: Quốc Oai

Cây hoa Mộc 19490

Vườn 7: Quốc Oai

Cây hoa Mộc 19488

Vườn 7: Quốc Oai

Cây hoa Mộc 19487

Vườn 7: Quốc Oai

Cây hoa Mộc 19470

0985.417.272

hotline
preloader