Hiển thị 1–16 của 270 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Hoa trà 24035

Vườn 8. Thôn Đông - Xã Tàm Xá - Huyện Đông Anh - Hà Nội

Hoa trà 24364

Vườn 2: Đông Anh, Hà Nội.

Hoa trà 24036

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24370

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24134

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24410

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24127

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24117

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24124

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24371

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24129

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24372

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24125

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24122

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24123

Vườn 7: Quốc Oai

Hoa trà 24137

0985.417.272

hotline
preloader