Hiển thị 1–16 của 77 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Độ rộng tán cây ( m )

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 6: Trường Sa

Đỗ quyên 22048

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đỗ quyên 1979

Vườn 6: Trường Sa

Đỗ quyên cụm 21620

Vườn 6: Trường Sa

Đỗ quyên cụm 21591

Vườn 6: Trường Sa

Đỗ quyên cụm 21582

Vườn 6: Trường Sa

Đỗ quyên cụm 21569

Vườn 6: Trường Sa

Đỗ quyên cụm 21566

Vườn 6: Trường Sa

Đỗ quyên cụm 21565

Vườn 6: Trường Sa

Đỗ quyên cụm 21563

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đỗ quyên 19264

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đỗ quyên 19263

Vườn 5: Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đỗ quyên 19260

Vườn 6: Trường Sa

Hoa đỗ quyên 22209

Vườn 6: Trường Sa

Hoa đỗ quyên 22208

Vườn 6: Trường Sa

Hoa đỗ quyên 22207

Vườn 6: Trường Sa

Hoa đỗ quyên 22206

098.541.7272

hotline
preloader