Hiển thị tất cả 13 kết quả


Chiều cao ( m )

Đường kính gốc ( cm)

Dáng thế

Danh mục sản phẩm

Trạng Thái info Trạng Thái Trạng Thái của cây

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng W696

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng tím W693

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng w695

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng w689

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng w688

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng w684

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng w407

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng new31

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng new30

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng new28

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng new19

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng new17

Vườn 6: Trường Sa

Cây tử đằng new15

0985.417.272

hotline
preloader